לקוחות יקרים, ברוכים הבאים לחנות האינטרנט של רגב רהיטים בע"מ. הלקוחות הם הדבר החשוב ביותר בעבורנו, ולכן, לפני הכול חשוב לנו שתהיו מרוצים. עם זאת, קיימים כללים ונוהגים המוכתבים לנו ע"י הספקים והיצרנים אתם אנו עובדים. לכן, אנא קראו תקנון זה בקפידה יתרה לפני ביצוע ההזמנה. ביצוע הזמנה מהווה את הסכמתכם המלאה לתנאים הכלולים בו.

1. ביטול עסקת מכר מרחוק 
להלן בקצרה כללי הביטול (כללי הביטול המלאים נמצאים בחוק הגנת הצרכן והם המחייבים):
ברכישה של מוצר – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם.
ביטול של עסקה תעשה באמצעות פנייה בכתב לרגב רהיטים בלבד, באמצעות פקס מספר 03-9518015
בעת ביטול עקב פגם או אי התאמה להזמנה- החזרת המוצר תעשה על חשבון החברה, החברה תשיב לצרכן את מלוא הכסף ששילם. הכסף יושב לצרכן תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול
בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה להזמנה -החזרת המוצר תעשה על חשבון הצרכן, הכסף ששילם הצרכן יושב לו, למעט דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך. הכסף יושב לצרכן תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול.
היה ועברו 14 יום מיום ההזמנה, יחויב המזמין במלוא הסכום. הקונה מוותר על טענת הקנס.
רגב רהיטים בע"מ זכאית לבטל הזמנה בכל עת ובלבד שעם הביטול תחזיר למזמין את מלוא כספו מבלי לנמק את הביטול.
לתשומת לבכם:
לא ניתן להחזיר מוצרים לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיו ברשותכם, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם
ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה ו/או שבוצעה בו הרכבה בבית הלקוח
המשנה מצבו לרעה. במקרה של אי הסכמה לגבי מצבו של המוצר, רגב רהיטים שומרת לעצמה את הזכות להיות המחליטה.
במקרה של פיגור בתשלום זכאית רגב רהיטים לבטל את ההזמנה ואז יהיה עליה להחזיר את הסכומים ששילם המזמין בניכוי הוצאותיה ונזקיה. סייגים לזכות ביטול: לא ניתן לבטל עסקה של רכישת מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן

2. מועדי אספקת ריהוט
החברה תספק את הריהוט במסגרת פרק הזמן המצויין בעמוד המידע של הרהיט באתר רגב רהיטים.
במקרים בהם הריהוט מוזמן מיצרן בחו"ל ובמקרה בו יחולו עיכובים באספקת המוצרים בשל נסיבות שלא היו ידועות בעת ההזמנה והחברה לא יכלה למנוע אותן, תינתן לחברה אפשרות לשווקם ללקוחות בתוך פרק זמן נוסף בן 15 ימי עסקים. אם הריהוט לא סופק לאחר תום מועד זה, יהיו הלקוחות רשאים לבטל את ההזמנה. ולקבל את מלוא כספם חזרה.

3. הובלת ריהוט 
הלקוחות יישאו, בנוסף לתשלום עבור הריהוט, גם בעלות הובלתו על ידי החברה, לפי המחירים המפורסמים באתר. התשלום
עבור ההובלה יינתן ישירות למוביל בעת הגעת הריהוט לבית הלקוחות.
על הלקוח לוודא שהמוצר שהזמין נכנס למקום המיועד עבורו דרך חדר המדרגות לדירה ולחדר. במקרים בהם ניתן להכניס את הריהוט לבית הלקוחות אך ורק באמצעות מנוף, עלות שכירתו של המנוף תחול על הקונים.
במידה ויש צורך בפירוק המוצר ע"מ להכניסו לבית הלקוח והרכבתו מחדש, תדרש תוספת תשלום.
בבניינים בהם אין מעלית ובמיקרים בהם המוצר אינו נכנס למעלית, הלקוחות יישאו בתשלום של 60 ₪ לכל קומה נוספת מעל לקומה השניה.
החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם לריהוט, אם הובל בהובלה מטעם הלקוחות.
היה והריהוט הנרכש דורש הרכבה בבית הלקוחות, החברה לא תהיה אחראית לכל פגם שייגרם לריהוט, אם הרכבתו לא תתבצע בידי נציג מוסמך מטעם החברה.
לאזורים דרומית מבאר שבע וצפונית לחיפה תדרש תוספת תשלום להובלה – ניתן לבצע איסוף/הובלה עצמית כן למוצר חדש וכן לתיקון.

4. אחריות לגבי ריהוט
החברה אחראית לריהוט ששווק והובל על ידה ו/או על ידי מי מטעמה למשך 12 חודשים בלבד מהמועד שבו הוא שווק לבית. הלקוחות, ובצירוף חשבונית מס או טופס הזמנה, המעידים על רכישתו מהחברה
חתימת הלקוחות על גבי תעודת המשלוח ביום קבלת הריהוט מהווה את הסכמתם כי קיבלו את הריהוט בשלמות.
החברה לא תישא באחריות אם נגרם נזק לריהוט עקב הרכבה לא נכונה שבוצעה על ידי הלקוח ו/או שימוש בלתי סביר בו.
האחריות תינתן לריהוט שנמצא בכתובת המפורטת בטופס ההזמנה בלבד.
הלקוחות יישאו בעלות הובלת הריהוט למחסני החברה לשם תיקונו.
החברה תפעל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי בנוגע לבקשה להחלפת מוצר או לתיקונו בשל פגמים שהתגלו בתקופת האחריות.
מובהר כי האחריות אינה כוללת את אחד ו/או יותר מהמקרים הבאים: שברים כתוצאה משימוש לא נכון, קרעים לרבות קרעים ו/או שברים בידיות הספות שנגרמו בשל רשלנות הצרכן ו/או שימוש ו/או ניקוי בניגוד להוראות היצרן ו/או בשל נזק מכוון . שנגרם על ידי הצרכן, תפרים שנפרמו עקב מתיחה בעור, סדקים בעור כתוצאה מחשיפה יתר על המידה לשמש

5. כללי
לגבי המוצרים העשויים עץ, מוסבת תשומת לב המזמין שאין אפשרות להגיע לשלמות והעץ מטבעו עלול לסבול מפיצוצים, עוותים וכדומה…
רגב רהיטים אינה אחראית לאלו כל עוד אינם מונעים מבחינה פונקציונלית שימוש במוצר.
המזמין יודע ומסכים מראש כי יש סטיות בגווני העץ מטבעו.

6. דין ושיפוט
סמכות השיפוט היחידה לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבית המשפט במחוז ראשל"צ בלבד.

התחל שיחה
1
היי.. אפשר לעזור?
Scan the code
היי,
רוצה לקבל מידע נוסף אודות המוצר? נשמח לסייע
דילוג לתוכן